تبلیغات
شرکت سازه فراز پارتیکان - بانک مرکزی اعلام کرد : رشد ۸.۲ درصدی معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه/ رشد قیمت‌ها ۲.۸ درصد DropDown Menu with HTML and CSS

حجم معاملات مسکن در تهران اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8.2 درصد و بهای آن 2.7 درصد افزایش داشته است.


خبرگزاری فارس: رشد ۸.۲ درصدی معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه/ رشد قیمت‌ها ۲.۸ درصد


به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1395» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر  شده است.

در این گزارش آمده است:

در اردیبهشت ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15 هزار و 431 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگا‌ه‌های معاملات ملکی شهر تهران 40.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.7 و 2.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه سال 1395 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشتری متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

این گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه (تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

*حجم معاملات مسکن

در اردیبهشت ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.4 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 52.1 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال 1394، 1.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4، 2 و 15 به ترتیب با سهم 10.5، 8.4 و 6.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 70.0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 15، 8، 10، 7، 11 و 13) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 30.0 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

*تحولات قیمت مسکن 

در اردیبهشت ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 40.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.7 و 2.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 11 (معادل 6.1 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 7 (معادل 7.6 درصد) تعلق دارد.

  اردیبهشت 94 فروردین 95 اردیبهشت 95 درصد تغییر نسبت به ماه قبل درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل
تعداد معاملات (واحد مسکونی) 14،265 8،918 15،431 160.7 8.2
متوسط قیمت هر متر مربع (هزار ریال) 38،977.8 39،401 40،061.9 1.7 2.8

در اردیبهشت ماه سال 1395 از میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

*توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 25 الی 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.7 درصد بیشتری سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 30 تا 35 و 20 الی 25 میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.2 و 12.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه 30.9 درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از 45 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 61.0 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (40.1 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجم شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 15.7 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم‌های 14.7 و 14.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 56.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

*توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال 1395 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1300 تا 1600 میلیون ریال اختصاص سهم 10.0 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش 1000 تا 1300 و 1600 تا 1900 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 9.1 و 9.0 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در اردیبهشت ماه سال 1395 حدود 53.8 درصد از معاملات به واحدای مسکونی با ارزش کمتر از 2800 میلیون ریال اختصاص داشته است و 5.7 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 9800 میلیون ریال داشته‌اند. این سهم‌ها در اردیبهشت ماه سال 1394 به ترتیب معادل 59.7 و 6.0 درصد بود.

*تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.8 درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نمایند سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100= 1390) معادل 28.4 درصد می‌باشد.

جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1395 به ترتیب معادل 15.4 هزار واحد مسکونی و 40.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 8.2 و 2.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش حجم معاملات در این ماه نشانگر تداوم روند رو‌به بهبود معاملات و استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های اخیر می‌باشد. با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و نیز رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن، انتظار می‌رود این روند در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه یابد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجرای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.8 درصد رشد نشان می‌دهد.
طبقه بندی: اخبار،

تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : نادر شاهزیدی | نظرات چاپ این صفحه
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: مدیریت وبسایت ****** :.